Welkom bij Corso Vollenhove

24
feb

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging aan alle leden van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 maart om 20.00 uur in “De Burght”.

VOORSTEL AGENDA:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 15 maart 2016
 3. Jaarverslag 2016
 4. Mededelingen
 5. Financieel verslag 2016, begroting en contributie 2017
 6. Benoeming kascommissie
 7. Aanpassing prijzengeld

PAUZE

 1. Bestuursverkiezing:
 • Reglementair aftredend en herkiesbaar: Han Knol (voorzitter)
 • Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Gretha Rook (secretaris)
 • Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: René Vinke  (vice-voorzitter)
 • Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Egbert Schurink (algemeen bestuurslid)
 • Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Elina van Benthem (algemeen bestuurslid)
 • Nog openstaande vacature
 • Het bestuur stelt voor als vice-voorzitter: Richard Dierkes (nu algemeen bestuurslid)
 • Het bestuur stelt voor als secretaris: Peter Klappe
 • Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Dick Jongman
 • Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Fokko Winters
 • Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Femke van Driel
 • Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Miriam Strijk
 1. Verslag PR-commissie
 2. Presentatie nieuw logo/huisstijl
 3. Activiteitenprogramma 2017
 4. Vaststellen reglementen 2017
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag en sluiting

Leden van de V.V.V.V. hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur. Dit moet schriftelijk gebeuren, ondertekend door tenminste 20 leden en voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat. Dit alles kan gestuurd worden naar: VVVV, Postbus 48, 8325 ZG Vollenhove.

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering a.s. liggen vanaf 27  februari 2017 de jaarrekening 2016 en begroting 2017 voor leden ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak maken bij penningmeester Claudia Lassche, tel. 06-55544842. Een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering liggen alle reglemen­ten in de zaal van de Burght ter inzage. U kunt deze ook inzien op de website www.corso-vollenhove.nl

Deze agenda afdrukken kan ook: Agenda Algemene Ledenvergadering