Corsowagens Vollenhove voorzien van technische keuring

Soms worden ze wel twaalf meter hoog, de praalwagens die in augustus in Vollenhove te zien zijn. Ook worden ze inmiddels zo lang, dat er regelmatig op twee of drie onderstellen wordt gebouwd. Een creatieve oplossing om door de smalle straatjes en krappe bochten van Vollenhove te kunnen rijden. Omdat de wagens zo groot worden, is het noodzakelijk kritisch naar de technische staat en de veiligheid van de wagens te kijken.

De corsowagens van het Vollenhoofse bloemencorso worden tijdens de bouwperiode voorzien van een technische keuring. Bij deze keuring wordt gekeken naar de technische toestand en de veiligheid van de bouwwerken. Dit is nodig om op de corsodag en de maandag na de feestweek, wanneer de wagens gebruikmaken van de openbare weg, verzekerd te zijn.

Het team van de Technische Commissie van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (4V’s) houdt zich hiermee bezig. Zij zullen in samenwerking met een keurmeester van een erkend garagebedrijf een Verklaring Technische Deugdelijkheid afgeven aan de wagenbouwgroepen, indien ze hieraan voldoen.

De corsogroepen zijn momenteel druk bezig met de bouw van hun wagen. Iedereen kan de huizenhoge praalwagens met eigen ogen komen bekijken op zaterdag 27 augustus! Om 14.00 uur start het Middagcorso en om 20.30 uur is het verlichte Avondcorso te bewonderen.