Welkom bij Corso Vollenhove

Inschrijfformulier Online Ledenadministratie

LET OP! Voor 2019 dient u nog via Online ledenbandjes kopen of via de verkooppunten uw ledenbandjes aan te schaffen!

Gegevens hoofdaanvrager

Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

E-mail

Bankrekening/IBAN*:

Handtekening:

*Van dit bankrekeningnummer zullen wij m.i.v. 2020 het lidmaatschapsgeld incasseren.
De prijs voor een volwassen lid is € 10 per jaar, voor een kind van 4 t/m 17 € 5 per jaar en
kinderen tot 4 jaar zijn gratis (wel vast de gegevens invullen).

>Voor het vaststellen van de leeftijd wordt peildatum 21 augustus aangehouden (start feestweek)
> Indien de hoogte van het ledengeld wijzigt, wordt dit kenbaar gemaakt in de Algemene Leden-
vergadering voorafgaand aan het corso. Middels het plaatsen van uw handtekening geeft u de V.V.V.V.
toestemming om het ledengeld jaarlijks te incasseren.
> Het ledengeld wordt jaarlijks rond 1 mei geïnd. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot twee
weken na de Algemene Ledenvergadering via een mail naar info@corsovollenhove.nl.
>Vanaf 2020 worden de ledenbandjes automatisch naar het bij ons bekende adres gestuurd.
Alle benodigde informatie zoals hierboven beschreven zal u nagezonden worden per mail.

Gezinslid 2:

Naam:

Geboortedatum:

Gezinslid 3:

Naam:

Geboortedatum:

Gezinslid 4:

Naam:

Geboortedatum:

Gezinslid 5:

Naam:

Geboortedatum:

Gezinslid 6:

Naam:

Geboortedatum:

Gezinslid 7:

Naam:

Geboortedatum:

Gezinslid 8:

Naam:

Geboortedatum:

Type onderstaande code over
captcha