Inschrijfformulier Online Ledenadministratie

  LET OP! Voor 2019 dient u nog via Online ledenbandjes kopen of via de verkooppunten uw ledenbandjes aan te schaffen!

  Gegevens hoofdaanvrager

  Naam:

  Adres:

  Postcode + woonplaats:

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

  E-mail

  Bankrekening/IBAN*:

  Handtekening:

  *Van dit bankrekeningnummer zullen wij m.i.v. 2020 het lidmaatschapsgeld incasseren.
  De prijs voor een volwassen lid is € 10 per jaar, voor een kind van 4 t/m 17 € 5 per jaar en
  kinderen tot 4 jaar zijn gratis (wel vast de gegevens invullen).

  >Voor het vaststellen van de leeftijd wordt peildatum 21 augustus aangehouden (start feestweek)
  > Indien de hoogte van het ledengeld wijzigt, wordt dit kenbaar gemaakt in de Algemene Leden-
  vergadering voorafgaand aan het corso. Middels het plaatsen van uw handtekening geeft u de V.V.V.V.
  toestemming om het ledengeld jaarlijks te incasseren.
  > Het ledengeld wordt jaarlijks rond 1 mei geïnd. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot twee
  weken na de Algemene Ledenvergadering via een mail naar info@corsovollenhove.nl.
  >Vanaf 2020 worden de ledenbandjes automatisch naar het bij ons bekende adres gestuurd.
  Alle benodigde informatie zoals hierboven beschreven zal u nagezonden worden per mail.

  Gezinslid 2:

  Naam:

  Geboortedatum:

  Gezinslid 3:

  Naam:

  Geboortedatum:

  Gezinslid 4:

  Naam:

  Geboortedatum:

  Gezinslid 5:

  Naam:

  Geboortedatum:

  Gezinslid 6:

  Naam:

  Geboortedatum:

  Gezinslid 7:

  Naam:

  Geboortedatum:

  Gezinslid 8:

  Naam:

  Geboortedatum:

  Type onderstaande code over
  Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.