Online Ledenadministratie V.V.V.V

Vanaf 2019 kunt u alleen nog een ledenbandje kopen, als u zich laat registreren als lid. Indien u dit niet wilt, kunt u een corsoticket kopen. Deze geeft ook de hele dag toegang tot het corso, maar niet tot de betaalde activiteiten in de feesttent.

Voordelen van geregistreerd lid zijn:

Als lid ontvangt u uw ledenkaarten begin augustus automatisch in de brievenbus. Het ledengeld wordt automatisch geïncasseerd. Ook ontvangt u het programma vers van de drukker in de brievenbus (voor leden verder weg is deze te bekijken via de website) en uiteraard hoeft u nooit meer in de rij bij de kassa te staan. Op vertoon van uw ledenbandje kunt u gratis naar het Corso en naar alle activiteiten in de feesttent. En uiteraard zorgt u er als lid voor dat ook alle andere activiteiten zoals het Pinksterrijden en het Frommelcorso kunnen blijven bestaan.

 

Regels ledenadministratie:

• Voor het vaststellen van de leeftijd wordt peildatum 21 augustus aangehouden (start feestweek)
Indien een lid in de feestweek 18 wordt, kan hij het kinderbandje vanaf zijn verjaardag omruilen bij de penningmeester.

• Indien de hoogte van het ledengeld wijzigt, wordt dit kenbaar gemaakt in de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het corso.

• Het ledengeld wordt jaarlijks rond 1 mei geïnd. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot twee weken na de Algemene Ledenvergadering via een mail naar info@corsovollenhove.nl.

• Indien automatische incasso niet mogelijk is/mislukt is, kunt u naar de speciale ledenkaart verkoop/omwissel momenten komen. U rekent dan contant of per pin af bij de VVVV.  Indien u na 1 mei lid wordt kunt u ook naar deze verkoop/omwissel momenten komen om per direct lid te worden of u koopt uw ledenbandjes online en betaalt dan middels iDeal. Houdt hierbij wel rekening met enige verzendtijd.

• Wanneer u lid bent, worden de ledenbandjes automatisch naar het bij ons bekende adres gestuurd. Wijzigingen in uw gegevens kunt u zelf doen via de inlogpagina https://www.corso-vollenhove.nl/inloggen/ (u krijgt als lid een wachtwoord via de mail) en anders graag doorgeven via info@corsovollenhove.nl en dan passen wij het voor u aan.

LEDENKAARTEN WORDEN VERKOCHT TOT 1 WEEK VOOR HET CORSO!

NA 20 AUGUSTUS ZIJN ER ALLEEN NOG CORSOTICKETS TE KOOP.