Welkom bij Corso Vollenhove

Over ons

Oprichting

In 1905 namen een aantal inwoners van Vollenhove, een rustig stadje aan de oever van de Zuiderzee, het initiatief voor het oprichten van de Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken, kortweg VVVV (4V’s). Zij wilden de bevolking een alternatief bieden voor de jaarlijkse kermis, die veelal uitmondde in overmatig drankgebruik en de daarmee gepaard gaande ongeregeldheden. De feestelijkheden, die op de toenmalige Koninginnedag werden gehouden, omvatten volksspelen en groots opgezette drama’s waar vrijwel de hele bevolking aan kon deelnemen.

Ontwikkeling

In de vijftiger jaren ontstond het huidige corso, in het begin allerlei allegorische voorstellingen op boerenwagens. Het huidige corso omvat vrijwel uitsluitend praalwagens die zijn opgesierd met pompoendahlia’s, soms wel meer dan honderdduizend per praalwagen. De laatste jaren worden de wagens meer en meer omgeven door een decor van muziek en figuranten, uiteraard passend bij het thema van de wagen. De stoet praalwagens wordt afgewisseld door muziekkorpsen, afkomstig uit heel Nederland en zorgvuldig geselecteerd uit de hoogste kwaliteitsklassen.

VVVV anno nu

De VVVV is een vereniging met meer dan 5000 leden, die niet alleen in Vollenhove wonen maar verspreid zijn over het hele land. Door hun contributie maken zij het mogelijk, dat de wagenbouwers elk jaar hun creativiteit los kunnen laten op weer een nieuwe schepping: hun praalwagen in het Corso Vollenhove. De vereniging, met een 12-koppig bestuur dat bij het corso wordt ondersteund door nog eens tientallen andere vrijwilligers, organiseert niet alleen het Corso. De hele week voorafgaand aan de laatste zaterdag in augustus is het feest in Vollenhove.

Doel en beleidsplan

De Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken (VVVV) is opgericht in 1905 en de vereniging heeft als doel het jaarlijks organiseren van en het voor de toekomst behouden van het Bloemencorso te Vollenhove. Het vermogen en de inkomsten van de vereniging kunnen, naast de inkomsten uit het evenement, worden gevormd door subsidies, donaties, renten, erfstellingen, legaten, schenkingen en alle andere inkomsten uit en wijzigingen in de waarde van bezittingen. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst en begroot daarom neutraal. Eventuele batige saldi worden aangewend voor de activiteiten van de vereniging.

Leden dagelijks bestuur

Han Knol (voorzitter)
han.knol@corsovollenhove.nl

Peter Klappe (secretaris)
peter.klappe@corsovollenhove.nl

Claudia Lassche (penningmeester)
claudia.lassche@corsovollenhove.nl

Richard Dierkes (vice voorzitter)
richard.dierkes@corsovollenhove.nl

Overige bestuursleden

Eddy Winter
eddy.winter@corsovollenhove.nl