Welkom bij Corso Vollenhove

11
mrt

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging aan alle leden van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 maart a.s. om 20.00 uur in “De Burght”.

VOORSTEL AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 21 maart 2017
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel verslag 2017, begroting en contributie 2018
 6. Benoeming kascommissie

PAUZE

 1. Bestuursverkiezing:
  • Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Femke van Driel
  • Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Harold Meijer
  • Nog openstaande vacature
  • Reglementair aftredend en herkiesbaar: Claudia Lassche
  • Reglementair aftredend en herkiesbaar: Richard Dierkes
  • Reglementair aftredend en herkiesbaar: Johan Wichers
  • Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Louise Miggels
  • Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Thiemo Lakeman
  • Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Mariska Hoogstede
 1. Verslag PR-commissie
 2. Activiteitenprogramma 2018
 3. Vaststellen reglementen 2018
 4. Wat verder ter tafel komt
 5. Rondvraag en sluiting

Leden van de V.V.V.V. hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur. Dit moet schriftelijk gebeuren, ondertekend door tenminste 20 leden en voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat. Dit alles kan gestuurd worden naar: VVVV, Postbus 48, 8325 ZG Vollenhove.

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering a.s. liggen vanaf 9 maart 2018 de jaarrekening 2017 en begroting 2018 voor leden ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak maken bij penningmeester Claudia Lassche, tel. 06-55544842. Een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering liggen alle reglementen in de zaal van de Burght ter inzage. U kunt deze ook inzien op de website www.corso-vollenhove.nl

Deze agenda afdrukken kan ook: Agenda Algemene Ledenvergadering

nl_NLDutch