Welkom bij Corso Vollenhove

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering V.V.V.V.

18
mrt

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering V.V.V.V.

Op dinsdag 26 maart om 20.00 uur in De Burght te Vollenhove is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.)

Alle leden zijn van harte welkom!

Voorstel agenda 
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 21 maart 2018
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel verslag 2018, begroting en contributie 2019
 6. Benoeming kascommissie

Pauze

 1. Bestuursverkiezing:
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Thiemo Lakeman
  Reglementair aftredend en herkiesbaar: Eddy Winter
 1. Verslag PR-commissie 2018
 2. Activiteitenprogramma 2019
 3. Vaststellen reglementen 2019
 4. Wat verder ter tafel komt
 5. Rondvraag en sluiting

Leden van de V.V.V.V. hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur. Dit moet schriftelijk gebeuren, ondertekend door tenminste 20 leden en voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat. Dit alles kan gestuurd worden naar: VVVV, Postbus 48, 8325 ZG Vollenhove.

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering a.s. liggen vanaf 12 maart 2019 de jaarrekening 2018 en begroting 2019 voor leden ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak maken bij penningmeester Claudia Lassche, tel. 06-55544842 of bekijk ze hier: jaarcijfers-2018-ter-publicatie. Een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering liggen alle reglementen in de zaal van de Burght ter inzage.

nl_NLDutch