Welkom bij Corso Vollenhove

Disclaimer

Disclaimer & Privacy statement

De Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen V.V.V.V., verleent u hierbij toegang tot corso-vollenhove.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

V.V.V.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

V.V.V.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van V.V.V.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met V.V.V.V..Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan V.V.V.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij V.V.V.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van V.V.V.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

De V.V.V.V. gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. We hebben uw persoonsgegevens nodig om de bestelling  verder te kunnen afhandelen en zullen deze niet voor andere doeleinden gebruiken of verder verspreiden aan derden.

nl_NLDutch